Projecten

Inleiding

Voor het eerst wordt dit jaar gebruik gemaakt van een interactieve kaart om de stand van zaken van alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de stad weergeven. In de legenda wordt linksonder onderscheid gemaakt naar financiële dekking. Respectievelijk gaat het om particuliere initiatieven, openbare ruimte projecten, visie projecten, binnenstedelijke grondexploitaties en grondexploitaties in het Stationsgebied en Leidsche Rijn. Laatstgenoemde grondexploitatie is de projectopgave die naast in de wijk Leidsche Rijn deels ook in de wijk Vleuten–De Meern valt.

[gezondheidscentr02_DSC9245]

Op de kaart kunt u zowel de individuele projecten (pinnetjes) als hele wijken aanklikken. Klikt u bijvoorbeeld op het Stationsgebied, dan blijven alleen de projecten binnen het Stationsgebied zichtbaar. Hetzelfde geldt voor de andere wijken. Wilt u alle projecten weer tevoorschijn halen, dan kan dit gemakkelijk door linksonder op ‘Alle projecten’ te klikken. Individuele wijken kunt u ook met de filterfunctie rechtsboven selecteren. Selecteert u hier Stationsgebied, dan zijn weer alleen de projecten in het Stationsgebied te zien op de kaart. De filter is complementair dus wijken kunnen tegelijk worden aangeklikt. In de filter ziet u ook steeds om hoeveel projecten het gaat. Verder kan er in de filter worden geselecteerd naar type project, de fase waarin het project zit en de financiële dekking. Ook hier kunt u meerdere filters aanzetten. Wilt u bijvoorbeeld alle nieuwbouw projecten die in uitvoering zijn in Leidsche Rijn zien, dan zet u gemakkelijk de filters Leidsche Rijn, type project en fase aan. Ook hier is het weer mogelijk de selectie op te heffen door op ‘Alle projecten’ te klikken.

Naast de filterfunctie biedt de kaart de mogelijkheid te sorteren op wijken, type project, fase, projectsoort, aantal woningen en start en oplevering. Met de zoekfunctie kunt u verder makkelijk op naam het desbetreffende project vinden. Wanneer u een project heeft gevonden met de filter of zoekfunctie, kunt u dit project aanklikken. U krijgt nu een pop up scherm te zien waarin de algemene informatie van het project te vinden is. Voor een aantal projecten is een toelichting opgenomen in tekst. Dat geldt voor alle grondexploitatieprojecten, voor de grotere particuliere initiatieven en openbare ruimte projecten. De projectvoortgang wordt beschreven en bij de binnenstedelijke grondexploitatieprojecten ook de betreffende actualisatie. Daarbij wordt ingegaan op de belangrijkste verschillen en risico’s (positieve en negatieve) ten opzichte van vorig jaar. Deze informatie vindt u onder ‘Lees meer’. De aangegeven datum van start bouw, is de datum die gehaald kan worden als alles volgens plan verloopt. Onderaan de toelichting van een project kunt u met de pijltjes bladeren tussen de verschillende toelichtingen.

Natuurlijk kent ieder project risico’s en is er ook een aantal stedelijke risico’s te benoemen. Dit komt aan de orde in het hoofdstuk ‘Planvoorraad en Prognose woningbouw’. De peildatum van de gegevens is 1 februari 2016.